Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - woda mineralna i zawarte w niej jony

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - woda mineralna i zawarte w niej jony

woda mineralna i zawarte w niej jony

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

W pewnej wodzie mineralnej znajdują się jony: Ca2+, Mg2+ oraz HCO3 . Ich zawartość przedstawiono w poniższej tabeli.

woda mineralna i zawarte w niej jony

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie:

woda mineralna i zawarte w niej jony

W wyniku przeprowadzonego doświadczenia w każdej probówce zaobserwowano zmianę świadczącą o zajściu reakcji chemicznej. W probówce II, w wyniku przeprowadzonego doświadczenia, wydzielił się biały osad.

1. Opisz zmiany, które można zaobserwować w probówkach I i III.

Probówka I:


Probówka III:

 

2. Rozstrzygnij, czy na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że w badanej wodzie mineralnej obecne też inne jony niż Mg2+, Ca2+ oraz HCO3 .
Uzasadnij swoją odpowiedź.


Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

 

3. Podczas gotowania 1000 cm3 tej wody mineralnej zaobserwowano powstanie białego osadu.
W opisanych warunkach przebiegły reakcje opisane równaniami:

woda mineralna i zawarte w niej jony

Oblicz, jaki procent masy wydzielonego osadu stanowi masa węglanu magnezu. Przyjmij, że obie reakcje zachodzą z wydajnością równą 100 %, a powstały osad składa się wyłącznie z węglanu wapnia i węglanu magnezu.

woda mineralna i zawarte w niej jony

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

W pewnej wodzie mineralnej znajdują się jony: Ca2+, Mg2+ oraz HCO3 . Ich zawartość przedstawiono w poniższej tabeli.

woda mineralna i zawarte w niej jony

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie:

woda mineralna i zawarte w niej jony

W wyniku przeprowadzonego doświadczenia w każdej probówce zaobserwowano zmianę świadczącą o zajściu reakcji chemicznej. W probówce II, w wyniku przeprowadzonego doświadczenia, wydzielił się biały osad.

1. Opisz zmiany, które można zaobserwować w probówkach I i III.

Probówka I:


Probówka III:

 

2. Rozstrzygnij, czy na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że w badanej wodzie mineralnej obecne też inne jony niż Mg2+, Ca2+ oraz HCO3 .
Uzasadnij swoją odpowiedź.


Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

 

3. Podczas gotowania 1000 cm3 tej wody mineralnej zaobserwowano powstanie białego osadu.
W opisanych warunkach przebiegły reakcje opisane równaniami:

woda mineralna i zawarte w niej jony

Oblicz, jaki procent masy wydzielonego osadu stanowi masa węglanu magnezu. Przyjmij, że obie reakcje zachodzą z wydajnością równą 100 %, a powstały osad składa się wyłącznie z węglanu wapnia i węglanu magnezu.