Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Budowa atomu

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Budowa atomu

Budowa atomu

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do grup 1.2. oraz 13.17. drugiego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdanie. W wyznaczone miejsca wpisz symbol albo nazwę odpowiedniego pierwiastka.

Spośród pierwiastków drugiego okresu:

najmniejszy ładunek jądra ma atom:

najmniejszy promień atomowy ma atom:


najmniejszą wartość pierwszej energii jonizacji ma atom:

Budowa atomu

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do grup 1.2. oraz 13.17. drugiego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdanie. W wyznaczone miejsca wpisz symbol albo nazwę odpowiedniego pierwiastka.

Spośród pierwiastków drugiego okresu:

najmniejszy ładunek jądra ma atom:

najmniejszy promień atomowy ma atom:


najmniejszą wartość pierwszej energii jonizacji ma atom: