Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - wydajność reakcji estryfikacji

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - wydajność reakcji estryfikacji

wydajność reakcji estryfikacji

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

W temperaturze 25 °C do 1 mola kwasu etanowego dodano 1 mol etanolu i uzyskano mieszaninę o objętości V. Do otrzymanej mieszaniny dodano niewielką ilość stężonego kwasu siarkowego(VI). Przebiegła reakcja i w temperaturze 25 °C ustalił się stan równowagi, co zilustrowano równaniem:

wydajność reakcji estryfikacji

Stężeniowa stała równowagi tej reakcji w temperaturze 25 °C jest równa Kc = 4.

Oblicz wydajność opisanej reakcji estryfikacji w temperaturze 25 °C.

wydajność reakcji estryfikacji

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

W temperaturze 25 °C do 1 mola kwasu etanowego dodano 1 mol etanolu i uzyskano mieszaninę o objętości V. Do otrzymanej mieszaniny dodano niewielką ilość stężonego kwasu siarkowego(VI). Przebiegła reakcja i w temperaturze 25 °C ustalił się stan równowagi, co zilustrowano równaniem:

wydajność reakcji estryfikacji

Stężeniowa stała równowagi tej reakcji w temperaturze 25 °C jest równa Kc = 4.

Oblicz wydajność opisanej reakcji estryfikacji w temperaturze 25 °C.