Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Rozpoznawanie związku po jego wzorze

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Rozpoznawanie związku po jego wzorze

Rozpoznawanie związku po jego wzorze

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzór związku zawierającego azot.

Rozpoznawanie związku po jego wzorze

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Związek o podanym wzorze jest

A. solą kwasu azotowego(III).
B. solą kwasu azotowego(V).
C. estrem kwasu azotowego(V).
D. związkiem nitrowym.

Rozpoznawanie związku po jego wzorze

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzór związku zawierającego azot.

Rozpoznawanie związku po jego wzorze

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Związek o podanym wzorze jest

A. solą kwasu azotowego(III).
B. solą kwasu azotowego(V).
C. estrem kwasu azotowego(V).
D. związkiem nitrowym.