Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - właściwości redukujące kwasu metanowego

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - właściwości redukujące kwasu metanowego

właściwości redukujące kwasu metanowego

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Celem doświadczenia przedstawionego na poniższym schemacie było potwierdzenie właściwości redukujących kwasu metanowego.

 

właściwości redukujące kwasu metanowego

1. Spośród poniższych obserwacji wybierz i podkreśl wszystkie te zmiany, które można zaobserwować podczas wykonanego doświadczenia.

wytrąca się zielony osad
roztwór zmienia barwę z pomarańczowej na ciemnozieloną
fioletowy roztwór się odbarwia
roztwór zmienia barwę z pomarańczowej na żółtą
wydziela się gaz

 

2. Wyjaśnij na podstawie budowy cząsteczki, dlaczego kwas metanowy wykazuje właściwości redukujące.

właściwości redukujące kwasu metanowego

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Celem doświadczenia przedstawionego na poniższym schemacie było potwierdzenie właściwości redukujących kwasu metanowego.

 

właściwości redukujące kwasu metanowego

1. Spośród poniższych obserwacji wybierz i podkreśl wszystkie te zmiany, które można zaobserwować podczas wykonanego doświadczenia.

wytrąca się zielony osad
roztwór zmienia barwę z pomarańczowej na ciemnozieloną
fioletowy roztwór się odbarwia
roztwór zmienia barwę z pomarańczowej na żółtą
wydziela się gaz

 

2. Wyjaśnij na podstawie budowy cząsteczki, dlaczego kwas metanowy wykazuje właściwości redukujące.