Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - W poniżej tabeli przedstawiono wartości kolejnych (trzech) energii jonizacji glinu.

W poniżej tabeli przedstawiono wartości kolejnych (trzech) energii jonizacji glinu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Elektrony w atomach są przyciągane przez jądro, więc usunięcie elektronu z powłoki wymaga
nakładu energii, która jest nazywana energią jonizacji. Pierwsza energia jonizacji to minimalna
energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od atomu. Druga energia jonizacji jest
minimalną energią potrzebną do usunięcia drugiego elektronu (z jednododatniego jonu).
W odpowiednich warunkach od atomu można oderwać kolejne elektrony. Rozróżnia się zatem
pierwszą, drugą i kolejne energie jonizacji.

W poniżej tabeli przedstawiono wartości kolejnych (trzech) energii jonizacji glinu.

W poniżej tabeli przedstawiono wartości kolejnych (trzech) energii jonizacji glinu.

Uzupełnij poniższe zdanie, tak aby powstała informacja prawdziwa, i wyjaśnij, dlaczego
wybrana energia jonizacji ma najniższą wartość.

Spośród podanych wartości energii jonizacji najniższą wartość ma
(pierwsza / druga / trzecia) energia jonizacji, ponieważ