Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Badanie właściwości pierwiastka.

Badanie właściwości pierwiastka.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Badano zachowanie pewnego tlenku Z wobec wody (probówki I i II) oraz wobec wodnego roztworu wodorotlenku sodu w podwyższonej temperaturze (probówka III). Przebieg doświadczenia zilustrowano schematem:

Badanie właściwości pierwiastka.

Spośród wymienionych tlenków wybierz ten, który mógł być użyty do wykonania opisanego doświadczenia. Uzupełnij tabelę. Wpisz wzór wybranego tlenku i określ jego charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, amfoteryczny).

Badanie właściwości pierwiastka.