Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Sole miedzi(II), niklu(II) oraz srebra(I)

Sole miedzi(II), niklu(II) oraz srebra(I)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

W 1 dm3 wody rozpuszczono sole miedzi(II), niklu(II) oraz srebra(I), zawierające identyczny anion. W otrzymanym roztworze stężenie molowe kationów wszystkich metali było jednakowe. Przez ten roztwór przepuszczono ładunek elektryczny w warunkach umożliwiających wydzielenie na katodzie kolejno trzech metali.

Uzupełnij poniższą tabelę – wpisz nazwy lub symbole metali w kolejności ich wydzielania na katodzie.

Sole miedzi(II), niklu(II) oraz srebra(I)

Wybierz i podkreśl nazwy wszystkich anionów, które mogłyby wchodzić w skład soli użytych w doświadczeniu, jeżeli proces prowadzono na elektrodach grafitowych, a na anodzie wydzielił się tylko bezbarwny i bezwonny gaz. Napisz równanie reakcji zachodzącej na anodzie.
Aniony:
azotany(V)

chlorki

siarczany(VI)

Równanie reakcji: