Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Elektroliza soli zawierającej kationy metalu X3+

Elektroliza soli zawierającej kationy metalu X3+

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Podczas przepływu prądu o natężeniu 2 A przez wodny roztwór soli zawierającej jony metalu X3+ wydzieliło się 2,08 g tego metalu w ciągu 1,5 h. Stała Faradaya F = 96500 C · mol–1.
Oblicz masę molową metalu X. Przyjmij, że podczas elektrolizy nie zachodziły na katodzie inne procesy redukcji.