Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Izomeria geometryczna alkanów

Izomeria geometryczna alkanów

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono ciąg przemian opisany poniższym schematem.

Izomeria geometryczna alkanów

Organiczny produkt reakcji 1. ma jeden izomer o takim samym szkielecie węglowym.
Napisz nazwę systematyczną opisanego izomeru organicznego produktu reakcji 1.

 

Napisz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku organicznego oznaczonego na schemacie literą B (reakcji 2. ) oraz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku organicznego oznaczonego na schemacie literą C (głównego produktu reakcji 3.).
Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji 2.:

Równanie reakcji 3.: