Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - elektroliza stopionego tlenku glinu

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - elektroliza stopionego tlenku glinu

elektroliza stopionego tlenku glinu

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W czasie elektrolizy stopionego tlenku glinu prowadzonej w temperaturze 2050°C i pod ciśnieniem 1013 hPa zachodzą procesy elektrodowe zilustrowane równaniami:

Al3+ + 3e− → Al
2O2− → O2 + 4e−

Podczas tego procesu wydzielił się tlen. Objętość tlenu zmierzona w warunkach prowadzenia elektrolizy była równa 43,85 dm3.

 

Oblicz, ile gramów glinu otrzymano w czasie elektrolizy stopionego tlenku glinu. Przyjmij, że oba procesy elektrodowe przebiegły z wydajnością równą 100%.

Uniwersalna stała gazowa R = 83,1 dm3 · hPa · mol–1 ⋅ K–1.

elektroliza stopionego tlenku glinu

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W czasie elektrolizy stopionego tlenku glinu prowadzonej w temperaturze 2050°C i pod ciśnieniem 1013 hPa zachodzą procesy elektrodowe zilustrowane równaniami:

Al3+ + 3e− → Al
2O2− → O2 + 4e−

Podczas tego procesu wydzielił się tlen. Objętość tlenu zmierzona w warunkach prowadzenia elektrolizy była równa 43,85 dm3.

 

Oblicz, ile gramów glinu otrzymano w czasie elektrolizy stopionego tlenku glinu. Przyjmij, że oba procesy elektrodowe przebiegły z wydajnością równą 100%.

Uniwersalna stała gazowa R = 83,1 dm3 · hPa · mol–1 ⋅ K–1.