Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Kinetyka i statyka chemiczna

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Kinetyka i statyka chemiczna

Kinetyka i statyka chemiczna

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Do 500 cm³ wodnego roztworu kwasu metanowego (mrówkowego) o stężeniu 1 mol dm⁻³ dodano 500 cm³ wody. Temperatura otrzymanego roztworu nie uległa zmianie.

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź wybraną spośród A–C oraz odpowiedź wybraną spośród 1.–3.

Należy wnioskować, że po dodaniu wody do wodnego roztworu kwasu metanowego

Kinetyka i statyka chemiczna

Kinetyka i statyka chemiczna

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Do 500 cm³ wodnego roztworu kwasu metanowego (mrówkowego) o stężeniu 1 mol dm⁻³ dodano 500 cm³ wody. Temperatura otrzymanego roztworu nie uległa zmianie.

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź wybraną spośród A–C oraz odpowiedź wybraną spośród 1.–3.

Należy wnioskować, że po dodaniu wody do wodnego roztworu kwasu metanowego

Kinetyka i statyka chemiczna