Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - węglowodory pierścieniowe

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - węglowodory pierścieniowe

węglowodory pierścieniowe

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory dwóch związków organicznych: mentolu i tymolu.

węglowodory pierścieniowe

1. Uzupełnij poniższe tabele.


Określ hybrydyzację orbitali walencyjnych: atomu węgla oznaczonego we wzorze mentolu literą a oraz atomu węgla oznaczonego we wzorze tymolu literą x.

węglowodory pierścieniowe

Określ formalne stopnie utlenienia: atomu węgla oznaczonego we wzorze mentolu literą b oraz atomu węgla oznaczonego we wzorze tymolu literą y.

węglowodory pierścieniowe

2. Rozstrzygnij, czy cząsteczka tymolu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

węglowodory pierścieniowe

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory dwóch związków organicznych: mentolu i tymolu.

węglowodory pierścieniowe

1. Uzupełnij poniższe tabele.


Określ hybrydyzację orbitali walencyjnych: atomu węgla oznaczonego we wzorze mentolu literą a oraz atomu węgla oznaczonego we wzorze tymolu literą x.

węglowodory pierścieniowe

Określ formalne stopnie utlenienia: atomu węgla oznaczonego we wzorze mentolu literą b oraz atomu węgla oznaczonego we wzorze tymolu literą y.

węglowodory pierścieniowe

2. Rozstrzygnij, czy cząsteczka tymolu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie: