Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - klasyfikacja kwasów ze względu na ich właściwości utleniające

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - klasyfikacja kwasów ze względu na ich właściwości utleniające

klasyfikacja kwasów ze względu na ich właściwości utleniające

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W trzech ponumerowanych probówkach znajdowały się (w przypadkowej kolejności): kwas HCl oraz stężone roztwory kwasów HNO₃ i H₂SO₄. Probówki umieszczono pod wyciągiem
i do każdej z nich wrzucono kawałek drutu miedzianego. W probówce 1. zaczął się wydzielać brunatny gaz i roztwór przybrał niebieskozieloną barwę. W pozostałych probówkach nie zaobserwowano objawów reakcji, więc wstawiono je do gorącej łaźni wodnej. Po ogrzaniu zawartość probówki 2. pozostała niezmieniona, a w probówce 3. zaczął się wydzielać bezbarwny gaz i pojawiło się niebieskawe zabarwienie roztworu.

 

1. Przyporządkuj wzory kwasów do probówek – uzupełnij tabelę.

klasyfikacja kwasów ze względu na ich właściwości utleniające

 

2. Napisz, jakie właściwości metalicznej miedzi potwierdził przebieg doświadczenia w probówce 2. Odwołaj się do wartości potencjałów standardowych redukcji zamieszczonych w karcie wzorów. 

 

3. Uszereguj według wzrastających właściwości utleniających (w środowisku kwasowym) jony:

H⁺,
NO₃⁻,
SO4²⁻

Napisz wzory tych jonów w odpowiedniej kolejności. 

klasyfikacja kwasów ze względu na ich właściwości utleniające

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W trzech ponumerowanych probówkach znajdowały się (w przypadkowej kolejności): kwas HCl oraz stężone roztwory kwasów HNO₃ i H₂SO₄. Probówki umieszczono pod wyciągiem
i do każdej z nich wrzucono kawałek drutu miedzianego. W probówce 1. zaczął się wydzielać brunatny gaz i roztwór przybrał niebieskozieloną barwę. W pozostałych probówkach nie zaobserwowano objawów reakcji, więc wstawiono je do gorącej łaźni wodnej. Po ogrzaniu zawartość probówki 2. pozostała niezmieniona, a w probówce 3. zaczął się wydzielać bezbarwny gaz i pojawiło się niebieskawe zabarwienie roztworu.

 

1. Przyporządkuj wzory kwasów do probówek – uzupełnij tabelę.

klasyfikacja kwasów ze względu na ich właściwości utleniające

 

2. Napisz, jakie właściwości metalicznej miedzi potwierdził przebieg doświadczenia w probówce 2. Odwołaj się do wartości potencjałów standardowych redukcji zamieszczonych w karcie wzorów. 

 

3. Uszereguj według wzrastających właściwości utleniających (w środowisku kwasowym) jony:

H⁺,
NO₃⁻,
SO4²⁻

Napisz wzory tych jonów w odpowiedniej kolejności.