Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - równania reakcji elektrodowych

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - równania reakcji elektrodowych

równania reakcji elektrodowych

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono równania reakcji elektrodowych i wartości standardowego potencjału redukcji (w temperaturze 25ºC) dla wybranych układów redoks.

równania reakcji elektrodowych

1. Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli ustal, czy istnieje możliwość zajścia reakcji zilustrowanych poniższymi schematami. Zaznacz odpowiednie miejsca w tabeli i wyjaśnij swój wybór. 

równania reakcji elektrodowych

Wyjaśnienie:

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej z udziałem jonów manganianowych(VII) podczas jednej przemiany wybranej z tabeli. Uzupełnij poniższy schemat. Podkreśl wzór jonów, które w opisanej przemianie pełnią funkcję reduktora.

równania reakcji elektrodowych

równania reakcji elektrodowych

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono równania reakcji elektrodowych i wartości standardowego potencjału redukcji (w temperaturze 25ºC) dla wybranych układów redoks.

równania reakcji elektrodowych

1. Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli ustal, czy istnieje możliwość zajścia reakcji zilustrowanych poniższymi schematami. Zaznacz odpowiednie miejsca w tabeli i wyjaśnij swój wybór. 

równania reakcji elektrodowych

Wyjaśnienie:

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej z udziałem jonów manganianowych(VII) podczas jednej przemiany wybranej z tabeli. Uzupełnij poniższy schemat. Podkreśl wzór jonów, które w opisanej przemianie pełnią funkcję reduktora.

równania reakcji elektrodowych