Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - Drobiny zawierające atomy siarki – różne właściwości utleniająco-redukujące

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - Drobiny zawierające atomy siarki – różne właściwości utleniająco-redukujące

Drobiny zawierające atomy siarki – różne właściwości utleniająco-redukujące

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Drobiny zawierające atomy siarki różnią się właściwościami utleniająco-redukującymi.

1. Wskaż, spośród wymienionych poniżej, drobinę wykazującą się najsilniejszymi właściwościami utleniającymi (będącą najlepszym utleniaczem):

SO4²⁻ • SO3²⁻  • SO2  •   S   •   S²⁻  •   H2S

2. Wskaż, spośród wymienionych poniżej, drobinę wykazującą się najsilniejszymi właściwościami redukującymi (będącą najlepszym reduktorem):

SO4²⁻  •   SO3²⁻  •   SO2  •   S   •   S²⁻  • H2S

Drobiny zawierające atomy siarki – różne właściwości utleniająco-redukujące

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Drobiny zawierające atomy siarki różnią się właściwościami utleniająco-redukującymi.

1. Wskaż, spośród wymienionych poniżej, drobinę wykazującą się najsilniejszymi właściwościami utleniającymi (będącą najlepszym utleniaczem):

SO4²⁻ • SO3²⁻  • SO2  •   S   •   S²⁻  •   H2S

2. Wskaż, spośród wymienionych poniżej, drobinę wykazującą się najsilniejszymi właściwościami redukującymi (będącą najlepszym reduktorem):

SO4²⁻  •   SO3²⁻  •   SO2  •   S   •   S²⁻  • H2S