Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - Atomy siarki – skład wielu drobin

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - Atomy siarki – skład wielu drobin

Atomy siarki – skład wielu drobin

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Atomy siarki wchodzą w skład wielu drobin (cząsteczek, jonów), w których atomowi siarki można przypisać różne stopnie utlenienia. Z tego względu możliwe jest zachodzenie wielu różnych reakcji utleniania-redukcji zarówno między tymi drobinami, jak i z cząsteczkami oraz jonami utworzonymi z atomów innych pierwiastków. Poniższy diagram obejmuje równania równowagi reakcji utleniania-redukcji z udziałem wybranych drobin zawierających atomy siarki. Przy każdym równaniu podano wartość potencjału standardowego dla danej równowagi.

Atomy siarki – skład wielu drobin

 

Ze względu na bogactwo drobin tworzonych przez siarkę mogą one reagować między sobą w reakcjach utleniania-redukcji, w wyniku czego ulegają procesom synproporcjonowania (tworzą wspólny produkt). Pojedyncza drobina może także ulec reakcji dysproporcjonowania, w rezultacie której powstają dwa produkty, będące efektem utleniania oraz redukcji substratu.

1. Rozstrzygnij, czy możliwy jest samorzutny przebieg reakcji synproporcjonowania tlenku siarki(IV) i siarkowodoru do siarki pierwiastkowej:

SO2 + 2H₂S ⟶ 3S + 2H₂O

Odpowiedź uzasadnij na podstawie wartości potencjałów standardowych.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. Rozstrzygnij, czy możliwy jest samorzutny przebieg reakcji synproporcjonowania anionu siarczanowego(IV) i anionu siarczkowego do siarki pierwiastkowej:

SO3²⁻+ 2S²⁻+ 3H2O ⟶ 3S + 6OH⁻

Odpowiedź uzasadnij na podstawie wartości potencjałów standardowych.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Atomy siarki – skład wielu drobin

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Atomy siarki wchodzą w skład wielu drobin (cząsteczek, jonów), w których atomowi siarki można przypisać różne stopnie utlenienia. Z tego względu możliwe jest zachodzenie wielu różnych reakcji utleniania-redukcji zarówno między tymi drobinami, jak i z cząsteczkami oraz jonami utworzonymi z atomów innych pierwiastków. Poniższy diagram obejmuje równania równowagi reakcji utleniania-redukcji z udziałem wybranych drobin zawierających atomy siarki. Przy każdym równaniu podano wartość potencjału standardowego dla danej równowagi.

Atomy siarki – skład wielu drobin

 

Ze względu na bogactwo drobin tworzonych przez siarkę mogą one reagować między sobą w reakcjach utleniania-redukcji, w wyniku czego ulegają procesom synproporcjonowania (tworzą wspólny produkt). Pojedyncza drobina może także ulec reakcji dysproporcjonowania, w rezultacie której powstają dwa produkty, będące efektem utleniania oraz redukcji substratu.

1. Rozstrzygnij, czy możliwy jest samorzutny przebieg reakcji synproporcjonowania tlenku siarki(IV) i siarkowodoru do siarki pierwiastkowej:

SO2 + 2H₂S ⟶ 3S + 2H₂O

Odpowiedź uzasadnij na podstawie wartości potencjałów standardowych.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. Rozstrzygnij, czy możliwy jest samorzutny przebieg reakcji synproporcjonowania anionu siarczanowego(IV) i anionu siarczkowego do siarki pierwiastkowej:

SO3²⁻+ 2S²⁻+ 3H2O ⟶ 3S + 6OH⁻

Odpowiedź uzasadnij na podstawie wartości potencjałów standardowych.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie: