Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W standardowym półogniwie A ustala się równowaga opisana równaniem:

MnO₄⁻+ 8H⁺ + 5e⁻ ⇄ Mn²⁺+ 4H2O

Po połączeniu tego półogniwa ze standardowym półogniwem B otrzymano ogniwo, którego siła elektromotoryczna (SEM) jest równa 0,971 V.

Napisz sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym ogniwie zbudowanym z półogniw A i B.

przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W standardowym półogniwie A ustala się równowaga opisana równaniem:

MnO₄⁻+ 8H⁺ + 5e⁻ ⇄ Mn²⁺+ 4H2O

Po połączeniu tego półogniwa ze standardowym półogniwem B otrzymano ogniwo, którego siła elektromotoryczna (SEM) jest równa 0,971 V.

Napisz sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym ogniwie zbudowanym z półogniw A i B.