Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - Obliczenia na ogniwach

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - Obliczenia na ogniwach

Obliczenia na ogniwach

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Zbudowano ogniwo przedstawione na poniższym rysunku.

Obliczenia na ogniwach

Siła elektromotoryczna tego ogniwa w warunkach standardowych była równa 0,565 V.

Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym ogniwie. Napisz schemat tego ogniwa.

Obliczenia:
Równanie reakcji:
Schemat ogniwa:

Obliczenia na ogniwach

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Zbudowano ogniwo przedstawione na poniższym rysunku.

Obliczenia na ogniwach

Siła elektromotoryczna tego ogniwa w warunkach standardowych była równa 0,565 V.

Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym ogniwie. Napisz schemat tego ogniwa.

Obliczenia:
Równanie reakcji:
Schemat ogniwa: