Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - Roztwarzanie metalicznego cynku

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - Roztwarzanie metalicznego cynku

Roztwarzanie metalicznego cynku

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Metaliczny cynk roztwarza się w alkalicznych roztworach zawierających aniony azotanowe(V) zgodnie ze schematem:

Roztwarzanie metalicznego cynku

1. Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie procesu redukcji zachodzącego podczas tej reakcji. Uwzględnij środowisko reakcji.

 

2. Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Roztwarzanie metalicznego cynku

Roztwarzanie metalicznego cynku

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Metaliczny cynk roztwarza się w alkalicznych roztworach zawierających aniony azotanowe(V) zgodnie ze schematem:

Roztwarzanie metalicznego cynku

1. Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie procesu redukcji zachodzącego podczas tej reakcji. Uwzględnij środowisko reakcji.

 

2. Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Roztwarzanie metalicznego cynku