Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - otrzymywanie wodorotleneku glinu

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - otrzymywanie wodorotleneku glinu

otrzymywanie wodorotleneku glinu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Uczniowie przeprowadzili dwuetapowe doświadczenie, w którym w temperaturze pokojowej otrzymali z metalicznego glinu wodorotlenek glinu.

 

1. Wybierz i zaznacz na poniższym schemacie wzory odczynników, których użyto podczas doświadczenia przeprowadzonego przez uczniów.

otrzymywanie wodorotleneku glinu

2. Zapisz w formie jonowej skróconej:
• równanie reakcji zachodzącej w etapie I
• równanie reakcji zachodzącej w etapie II
opisanego doświadczenia, a następnie napisz, jakie zmiany zaobserwowano po
dodaniu – w etapie II – nadmiaru wybranego odczynnika.
Równania reakcji:

Etap I:
Etap II:
Zaobserwowane zmiany:

otrzymywanie wodorotleneku glinu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Uczniowie przeprowadzili dwuetapowe doświadczenie, w którym w temperaturze pokojowej otrzymali z metalicznego glinu wodorotlenek glinu.

 

1. Wybierz i zaznacz na poniższym schemacie wzory odczynników, których użyto podczas doświadczenia przeprowadzonego przez uczniów.

otrzymywanie wodorotleneku glinu

2. Zapisz w formie jonowej skróconej:
• równanie reakcji zachodzącej w etapie I
• równanie reakcji zachodzącej w etapie II
opisanego doświadczenia, a następnie napisz, jakie zmiany zaobserwowano po
dodaniu – w etapie II – nadmiaru wybranego odczynnika.
Równania reakcji:

Etap I:
Etap II:
Zaobserwowane zmiany: