Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - identyfikacja roztworów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - identyfikacja roztworów

identyfikacja roztworów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

W temperaturze 𝑇 sporządzono trzy bezbarwne wodne roztwory:
• I – octanu sodu (CH3COONa)
• II – kwasu octowego (CH3COOH)
• III – wodorotlenku sodu (NaOH)
o jednakowych stężeniach molowych równych 0,01 mol‧dm-3.

Do identyfikacji tych roztworów wybrano dwa wskaźniki kwasowo-zasadowe: tymoloftaleinę i zieleń bromokrezolową. Wyniki doświadczenia przedstawiono na zdjęciach.

Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory substancji, których wodne roztwory identyfikowano.

identyfikacja roztworów

identyfikacja roztworów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

W temperaturze 𝑇 sporządzono trzy bezbarwne wodne roztwory:
• I – octanu sodu (CH3COONa)
• II – kwasu octowego (CH3COOH)
• III – wodorotlenku sodu (NaOH)
o jednakowych stężeniach molowych równych 0,01 mol‧dm-3.

Do identyfikacji tych roztworów wybrano dwa wskaźniki kwasowo-zasadowe: tymoloftaleinę i zieleń bromokrezolową. Wyniki doświadczenia przedstawiono na zdjęciach.

Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory substancji, których wodne roztwory identyfikowano.

identyfikacja roztworów