Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - obliczanie stężenia roztworu wodnego

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - obliczanie stężenia roztworu wodnego

obliczanie stężenia roztworu wodnego

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Zmieszano 500 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu 𝑐 (roztwór A) i 250 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,10 mol‧dm-3 (roztwór B). W temperaturze 25°C pH otrzymanego roztworu C wynosiło 12,7.

Oblicz stężenie molowe 𝒄 roztworu A wodorotlenku sodu. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów. Wynik podaj z odpowiednią jednostką.

Obliczenia:

obliczanie stężenia roztworu wodnego

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Zmieszano 500 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu 𝑐 (roztwór A) i 250 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,10 mol‧dm-3 (roztwór B). W temperaturze 25°C pH otrzymanego roztworu C wynosiło 12,7.

Oblicz stężenie molowe 𝒄 roztworu A wodorotlenku sodu. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów. Wynik podaj z odpowiednią jednostką.

Obliczenia: