Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - proces prażenia mieszaniny

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - proces prażenia mieszaniny

proces prażenia mieszaniny

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co3O4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne:

proces prażenia mieszaniny

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 75,0 g metalicznego kobaltu.

Oblicz w procentach masowych zawartość tlenku kobaltu(II) w wyjściowej mieszaninie. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100 %.

Obliczenia:

proces prażenia mieszaniny

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co3O4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne:

proces prażenia mieszaniny

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 75,0 g metalicznego kobaltu.

Oblicz w procentach masowych zawartość tlenku kobaltu(II) w wyjściowej mieszaninie. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100 %.

Obliczenia: