Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - hydroliza wodnego roztworu tetraoksokrzemianu(IV) sodu

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - hydroliza wodnego roztworu tetraoksokrzemianu(IV) sodu

hydroliza wodnego roztworu tetraoksokrzemianu(IV) sodu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Stapianie tlenku krzemu(IV) z wodorotlenkiem sodu pozwala otrzymać różne krzemiany, w zależności od stosunku molowego substratów tej reakcji. Wskutek hydrolizy wodnego roztworu tetraoksokrzemianu(IV) sodu, czyli Na4SiO4, tworzy się roztwór silnie alkaliczny. Taki roztwór obok cząsteczek kwasu tetraoksokrzemowego(IV) zawiera wszystkie rodzaje wodoroanionów tego kwasu.

 

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010

 

1. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania tetraoksokrzemianu(IV) sodu opisaną metodą. Oblicz stosunek masowy substratów.

Równanie reakcji:

Stosunek masowy:

hydroliza wodnego roztworu tetraoksokrzemianu(IV) sodu

2. Napisz wzór sumaryczny tego wodoroanionu kwasu tetraoksokrzemowego(IV), który zbudowany jest z siedmiu atomów.

 

3. Narysuj elektronowy wzór kreskowy kwasu tetraoksokrzemowego(IV). Określ typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu krzemu w cząsteczce tego kwasu.

Elektronowy wzór kreskowy:
Typ hybrydyzacji:

hydroliza wodnego roztworu tetraoksokrzemianu(IV) sodu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Stapianie tlenku krzemu(IV) z wodorotlenkiem sodu pozwala otrzymać różne krzemiany, w zależności od stosunku molowego substratów tej reakcji. Wskutek hydrolizy wodnego roztworu tetraoksokrzemianu(IV) sodu, czyli Na4SiO4, tworzy się roztwór silnie alkaliczny. Taki roztwór obok cząsteczek kwasu tetraoksokrzemowego(IV) zawiera wszystkie rodzaje wodoroanionów tego kwasu.

 

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010

 

1. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania tetraoksokrzemianu(IV) sodu opisaną metodą. Oblicz stosunek masowy substratów.

Równanie reakcji:

Stosunek masowy:

hydroliza wodnego roztworu tetraoksokrzemianu(IV) sodu

2. Napisz wzór sumaryczny tego wodoroanionu kwasu tetraoksokrzemowego(IV), który zbudowany jest z siedmiu atomów.

 

3. Narysuj elektronowy wzór kreskowy kwasu tetraoksokrzemowego(IV). Określ typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu krzemu w cząsteczce tego kwasu.

Elektronowy wzór kreskowy:
Typ hybrydyzacji: