Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - Reakcja otrzymywania metanolu

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - Reakcja otrzymywania metanolu

Reakcja otrzymywania metanolu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

W roztworze alkoholowo-wodnym zawierającym bromometan oraz wodorotlenek sodu przebiega reakcja opisana równaniem:

Reakcja otrzymywania metanolu

1. Opisaną reakcję otrzymywania metanolu prowadzono w jednakowej temperaturze w dwóch roztworach (I i II) o równej początkowej liczbie moli jonów OH– i bromometanu. Wskutek użycia większej ilości rozpuszczalnika objętość roztworu II była dwukrotnie większa.

Trzej uczniowie – oznaczeni jako A, B i C – sformułowali wnioski dotyczące wpływu różnicy objętości roztworów na początkową szybkość reakcji. Wnioski poszczególnych uczniów zapisano w tabeli.

Reakcja otrzymywania metanolu

Rozstrzygnij, który uczeń (A, B czy C) sformułował poprawny wniosek. Odpowiedź uzasadnij.

Poprawny wniosek sformułował uczeń:
Uzasadnienie:

 

2. Reakcję CH3Br z NaOH prowadzono w temperaturze 55°C. Po pewnym czasie stężenie jonów OH− – wskutek przebiegu reakcji chemicznej – zmalało z 0,060 mol‧dm_3 do wartości 0,050 mol‧dm^3, a szybkość reakcji wynosiła 1,07 · 10^-5 mol‧dm^-3‧s^-1.

Oblicz początkowe stężenie molowe bromometanu.

Obliczenia:

Reakcja otrzymywania metanolu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

W roztworze alkoholowo-wodnym zawierającym bromometan oraz wodorotlenek sodu przebiega reakcja opisana równaniem:

Reakcja otrzymywania metanolu

1. Opisaną reakcję otrzymywania metanolu prowadzono w jednakowej temperaturze w dwóch roztworach (I i II) o równej początkowej liczbie moli jonów OH– i bromometanu. Wskutek użycia większej ilości rozpuszczalnika objętość roztworu II była dwukrotnie większa.

Trzej uczniowie – oznaczeni jako A, B i C – sformułowali wnioski dotyczące wpływu różnicy objętości roztworów na początkową szybkość reakcji. Wnioski poszczególnych uczniów zapisano w tabeli.

Reakcja otrzymywania metanolu

Rozstrzygnij, który uczeń (A, B czy C) sformułował poprawny wniosek. Odpowiedź uzasadnij.

Poprawny wniosek sformułował uczeń:
Uzasadnienie:

 

2. Reakcję CH3Br z NaOH prowadzono w temperaturze 55°C. Po pewnym czasie stężenie jonów OH− – wskutek przebiegu reakcji chemicznej – zmalało z 0,060 mol‧dm_3 do wartości 0,050 mol‧dm^3, a szybkość reakcji wynosiła 1,07 · 10^-5 mol‧dm^-3‧s^-1.

Oblicz początkowe stężenie molowe bromometanu.

Obliczenia: