Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Przygotowywanie i rozcieńczanie roztworów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Przygotowywanie i rozcieńczanie roztworów

Przygotowywanie i rozcieńczanie roztworów

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Odmierzono 10,0 cm³ kwasu solnego o stężeniu c = 10,0% masowych i gęstości d = 1,05 g · cm⁻³ , a następnie rozcieńczono ten kwas wodą destylowaną do objętości 750 cm³ .

Oblicz pH otrzymanego roztworu. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

Przygotowywanie i rozcieńczanie roztworów

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Odmierzono 10,0 cm³ kwasu solnego o stężeniu c = 10,0% masowych i gęstości d = 1,05 g · cm⁻³ , a następnie rozcieńczono ten kwas wodą destylowaną do objętości 750 cm³ .

Oblicz pH otrzymanego roztworu. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.