Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - interpretacja wartości stałej dysocjacji, pH, pKw

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - interpretacja wartości stałej dysocjacji, pH, pKw

interpretacja wartości stałej dysocjacji, pH, pKw

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Przygotowano wodne roztwory czterech soli: azotanu(V) sodu, fluorku sodu, chlorku amonu i azotanu(III) amonu, o takim samym stężeniu molowym równym 0,1 mol∙dm⁻³.

 

1. Napisz wzory sumaryczne tych soli w kolejności wzrastającego pH ich wodnych roztworów.

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w roztworze chlorku amonu.

3. Określ, jaką funkcję (kwasu czy zasady Brønsteda) pełni woda w reakcji zachodzącej w roztworze fluorku sodu.

interpretacja wartości stałej dysocjacji, pH, pKw

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Przygotowano wodne roztwory czterech soli: azotanu(V) sodu, fluorku sodu, chlorku amonu i azotanu(III) amonu, o takim samym stężeniu molowym równym 0,1 mol∙dm⁻³.

 

1. Napisz wzory sumaryczne tych soli w kolejności wzrastającego pH ich wodnych roztworów.

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w roztworze chlorku amonu.

3. Określ, jaką funkcję (kwasu czy zasady Brønsteda) pełni woda w reakcji zachodzącej w roztworze fluorku sodu.