Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - analiza i porównanie właściwości chemicznych metali

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - analiza i porównanie właściwości chemicznych metali

analiza i porównanie właściwości chemicznych metali

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Do dwóch zlewek zawierających jednakowe objętości wody o temperaturze t = 20 °C dodano:
do zlewki I – próbkę metalicznego magnezu
do zlewki II – próbkę metalicznego wapnia.
Tylko w jednej zlewce zaobserwowano objawy reakcji chemicznej.

Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej podczas opisanego doświadczenia. Wyjaśnij przyczynę różnej aktywności chemicznej badanych metali.

Równanie reakcji:

Wyjaśnienie:

analiza i porównanie właściwości chemicznych metali

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Do dwóch zlewek zawierających jednakowe objętości wody o temperaturze t = 20 °C dodano:
do zlewki I – próbkę metalicznego magnezu
do zlewki II – próbkę metalicznego wapnia.
Tylko w jednej zlewce zaobserwowano objawy reakcji chemicznej.

Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej podczas opisanego doświadczenia. Wyjaśnij przyczynę różnej aktywności chemicznej badanych metali.

Równanie reakcji:

Wyjaśnienie: