Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Siarczan(VI) sodu tworzy hydraty o różnym składzie. Próbkę jednego z hydratów tej soli, o masie 8,050 g, rozpuszczono w wodzie i otrzymano 100,0 cm³ roztworu, po czym dodano do niego 50,0 cm³ roztworu azotanu(V) baru o stężeniu 0,600 mol·dm⁻³. Wytrącony osad siarczanu(VI) baru po odsączeniu i wysuszeniu miał masę 5,825 g.

Ustal wzór hydratu siarczanu(VI) sodu użytego w opisanym doświadczeniu. Przyjmij, że opisane przemiany przebiegły z wydajnością równą 100%, a masy molowe są równe:
M Na₂SO₄ =142 g mol⁻¹
M BaSO₄ = 233 g mol⁻¹

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Siarczan(VI) sodu tworzy hydraty o różnym składzie. Próbkę jednego z hydratów tej soli, o masie 8,050 g, rozpuszczono w wodzie i otrzymano 100,0 cm³ roztworu, po czym dodano do niego 50,0 cm³ roztworu azotanu(V) baru o stężeniu 0,600 mol·dm⁻³. Wytrącony osad siarczanu(VI) baru po odsączeniu i wysuszeniu miał masę 5,825 g.

Ustal wzór hydratu siarczanu(VI) sodu użytego w opisanym doświadczeniu. Przyjmij, że opisane przemiany przebiegły z wydajnością równą 100%, a masy molowe są równe:
M Na₂SO₄ =142 g mol⁻¹
M BaSO₄ = 233 g mol⁻¹