Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono równanie reakcji syntezy amoniaku.

N+ 3H 2NH₃                   Δ𝐻 = – 91,8 kJ

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Wzrost temperatury w układzie reakcyjnym poskutkuje (spadkiem / wzrostem) wydajności syntezy amoniaku. Dodanie do reaktora większej ilości wodoru przyczyni się do (spadku / wzrostu) ilości amoniaku w mieszaninie poreakcyjnej. Obniżenie ciśnienia w układzie reakcyjnym poskutkuje (spadkiem / wzrostem) wydajności syntezy amoniaku.

stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono równanie reakcji syntezy amoniaku.

N+ 3H 2NH₃                   Δ𝐻 = – 91,8 kJ

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Wzrost temperatury w układzie reakcyjnym poskutkuje (spadkiem / wzrostem) wydajności syntezy amoniaku. Dodanie do reaktora większej ilości wodoru przyczyni się do (spadku / wzrostu) ilości amoniaku w mieszaninie poreakcyjnej. Obniżenie ciśnienia w układzie reakcyjnym poskutkuje (spadkiem / wzrostem) wydajności syntezy amoniaku.