Chemia: - reakcja monobromowania węglowodorów na świetle

Chemia: - reakcja monobromowania węglowodorów na świetle

reakcja monobromowania węglowodorów na świetle

Wróć do listy

Poniższy schemat jest ilustracją ciągu przemian chemicznych. Substrat A to węglowodór aromatyczny, którego cząsteczki zbudowane z siedmiu atomów węgla. W wyniku reakcji monobromowania na świetle ten węglowodór tworzy tylko jeden produkt organiczny B.

reakcja monobromowania węglowodorów na świetle

1. Uzupełnij poniższą tabelę. Napisz nazwę typu reakcji 1. i 2. (substytucja, addycja albo eliminacja) oraz nazwę mechanizmu (rodnikowy, nukleofilowy albo elektrofilowy), według którego przebiegają te przemiany.

reakcja monobromowania węglowodorów na świetle

 

2. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 2. zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

3. Związek C reaguje z sodem i tworzy związek D. Do probówki, w której znajdowały się kryształy związku D, dolano wodę.

Uzupełnij poniższe zdania wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.


Związek D (ulega
/ nie ulega) hydrolizie. Anion związku D jest (słabszą / mocniejszą) zasadą niż anion wodorotlenkowy i w reakcji z wodą pełni funkcję (kwasu / zasady) Brønsteda.

reakcja monobromowania węglowodorów na świetle

Wróć do listy

Poniższy schemat jest ilustracją ciągu przemian chemicznych. Substrat A to węglowodór aromatyczny, którego cząsteczki zbudowane z siedmiu atomów węgla. W wyniku reakcji monobromowania na świetle ten węglowodór tworzy tylko jeden produkt organiczny B.

reakcja monobromowania węglowodorów na świetle

1. Uzupełnij poniższą tabelę. Napisz nazwę typu reakcji 1. i 2. (substytucja, addycja albo eliminacja) oraz nazwę mechanizmu (rodnikowy, nukleofilowy albo elektrofilowy), według którego przebiegają te przemiany.

reakcja monobromowania węglowodorów na świetle

 

2. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 2. zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

3. Związek C reaguje z sodem i tworzy związek D. Do probówki, w której znajdowały się kryształy związku D, dolano wodę.

Uzupełnij poniższe zdania wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.


Związek D (ulega
/ nie ulega) hydrolizie. Anion związku D jest (słabszą / mocniejszą) zasadą niż anion wodorotlenkowy i w reakcji z wodą pełni funkcję (kwasu / zasady) Brønsteda.