Chemia: - Estry cykliczne – cząsteczki mające dwie grupy funkcyjne

Chemia: - Estry cykliczne – cząsteczki mające dwie grupy funkcyjne

Estry cykliczne – cząsteczki mające dwie grupy funkcyjne

Wróć do listy

Estry cykliczne powstają w reakcjach wewnątrzcząsteczkowej lub międzycząsteczkowej estryfikacji kwasów karboksylowych, których cząsteczki mają dwie grupy funkcyjne: karboksylową i hydroksylową. Powstałe wiązanie estrowe jest fragmentem pierścienia. W wyniku reakcji wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji pewnego hydroksykwasu otrzymano związek o wzorze przedstawionym poniżej.

Estry cykliczne – cząsteczki mające dwie grupy funkcyjne

 

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.


Kwas, z którego otrzymano związek o podanym wzorze, to
:
A. kwas 3hydroksy3metylobutanowy.

B. kwas 4hydroksy2metylobutanowy.

C. kwas 4hydroksy3metylobutanowy.

D. kwas 3hydroksy4metylobutanowy.

Estry cykliczne – cząsteczki mające dwie grupy funkcyjne

Wróć do listy

Estry cykliczne powstają w reakcjach wewnątrzcząsteczkowej lub międzycząsteczkowej estryfikacji kwasów karboksylowych, których cząsteczki mają dwie grupy funkcyjne: karboksylową i hydroksylową. Powstałe wiązanie estrowe jest fragmentem pierścienia. W wyniku reakcji wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji pewnego hydroksykwasu otrzymano związek o wzorze przedstawionym poniżej.

Estry cykliczne – cząsteczki mające dwie grupy funkcyjne

 

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.


Kwas, z którego otrzymano związek o podanym wzorze, to
:
A. kwas 3hydroksy3metylobutanowy.

B. kwas 4hydroksy2metylobutanowy.

C. kwas 4hydroksy3metylobutanowy.

D. kwas 3hydroksy4metylobutanowy.