Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - reakcja w ogniwie zbudowanym z dwóch półogniw

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - reakcja w ogniwie zbudowanym z dwóch półogniw

reakcja w ogniwie zbudowanym z dwóch półogniw

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W pewnym ogniwie zbudowanym z dwóch półogniw metalicznych zachodzi reakcja zilustrowana równaniem:

2Cr + 3Sn²⁺ → 2Cr³⁺ + 3Sn

Przedstaw zgodnie z konwencją sztokholmską schemat opisanego ogniwa.

reakcja w ogniwie zbudowanym z dwóch półogniw

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W pewnym ogniwie zbudowanym z dwóch półogniw metalicznych zachodzi reakcja zilustrowana równaniem:

2Cr + 3Sn²⁺ → 2Cr³⁺ + 3Sn

Przedstaw zgodnie z konwencją sztokholmską schemat opisanego ogniwa.