Chemia: Materiały dodatkowe CKE 2022 - elektrochemia - reaktywność różnych metali

Chemia: Materiały dodatkowe CKE 2022 - elektrochemia - reaktywność różnych metali

reaktywność różnych metali

Materiały dodatkowe CKE 2022 - elektrochemia

Wróć do listy

W celu porównania reaktywności różnych metali wykonano doświadczenie, w którym płytkę z metalu M zważono i umieszczono w naczyniu zawierającym wodny roztwór pewnej soli. W wyniku zachodzącej reakcji roztwór się odbarwił. Płytkę wyjęto, opłukano wodą destylowaną, wysuszono i zważono ponownie. Ustalono, że w wyniku reakcji masa płytki zmalała.

 

1. Wybierz i podkreśl jeden symbol metalu w zestawie I i jeden wzór odczynnika w zestawie II, tak aby otrzymać schemat przeprowadzonego doświadczenia.

reaktywność różnych metali

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła podczas doświadczenia.

reaktywność różnych metali

Materiały dodatkowe CKE 2022 - elektrochemia

Wróć do listy

W celu porównania reaktywności różnych metali wykonano doświadczenie, w którym płytkę z metalu M zważono i umieszczono w naczyniu zawierającym wodny roztwór pewnej soli. W wyniku zachodzącej reakcji roztwór się odbarwił. Płytkę wyjęto, opłukano wodą destylowaną, wysuszono i zważono ponownie. Ustalono, że w wyniku reakcji masa płytki zmalała.

 

1. Wybierz i podkreśl jeden symbol metalu w zestawie I i jeden wzór odczynnika w zestawie II, tak aby otrzymać schemat przeprowadzonego doświadczenia.

reaktywność różnych metali

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła podczas doświadczenia.