Chemia: Materiały dodatkowe CKE 2022 - elektrochemia - aktywność chemiczna metali

Chemia: Materiały dodatkowe CKE 2022 - elektrochemia - aktywność chemiczna metali

aktywność chemiczna metali

Materiały dodatkowe CKE 2022 - elektrochemia

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było porównanie aktywności chemicznej czterech metali: talu (Tl), technetu (Tc), hafnu (Hf) i molibdenu (Mo). Stwierdzono, że z udziałem wymienionych metali i ich jonów samorzutnie zachodzą reakcje, których przebieg ilustrują poniższe równania w formie jonowej skróconej:

3Hf + 4Mo³⁺ → 3Hf⁴⁺ + 4Mo
3Tl + Mo³⁺→ 3Tl⁺ + Mo
Hf + Tc⁴⁺ → Hf⁴⁺ + Tc
Hf + 4Tl⁺ → Hf⁴⁺ + 4Tl
4Mo + 3Tc⁴⁺ → 4Mo³⁺ + 3Tc

 

Uszereguj wymienione metale według malejącej aktywności chemicznej – napisz ich symbole w odpowiedniej kolejności.

aktywność chemiczna metali

Materiały dodatkowe CKE 2022 - elektrochemia

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było porównanie aktywności chemicznej czterech metali: talu (Tl), technetu (Tc), hafnu (Hf) i molibdenu (Mo). Stwierdzono, że z udziałem wymienionych metali i ich jonów samorzutnie zachodzą reakcje, których przebieg ilustrują poniższe równania w formie jonowej skróconej:

3Hf + 4Mo³⁺ → 3Hf⁴⁺ + 4Mo
3Tl + Mo³⁺→ 3Tl⁺ + Mo
Hf + Tc⁴⁺ → Hf⁴⁺ + Tc
Hf + 4Tl⁺ → Hf⁴⁺ + 4Tl
4Mo + 3Tc⁴⁺ → 4Mo³⁺ + 3Tc

 

Uszereguj wymienione metale według malejącej aktywności chemicznej – napisz ich symbole w odpowiedniej kolejności.