Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - ogniwo paliwowe zasilane metanolem

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - ogniwo paliwowe zasilane metanolem

ogniwo paliwowe zasilane metanolem

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W pracującym ogniwie paliwowym zasilanym bezpośrednio metanolem na elektrodach biegną reakcje chemiczne:

reakcja 1: O2 (g) + 4H⁺ (aq) + 4e⁻ → 2H2O (c)

reakcja 2: CH3OH (g) + H2O (c) → CO2 (g) + 6H⁺ (aq) + 6e⁻

 

1. Napisz sumaryczne równanie reakcji biegnącej w opisanym ogniwie paliwowym.

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

W opisanym ogniwie paliwowym na katodzie biegnie reakcja (1 / 2), a na anodzie biegnie reakcja (1 / 2). W sumarycznym procesie bierze udział (4 / 6 / 12) moli elektronów w przeliczeniu na 1 mol reduktora.

3. Oblicz efekt cieplny sumarycznego procesu przebiegającego w opisanym ogniwie paliwowym w przeliczeniu na 1 mol metanolu. Przyjmij, że w warunkach pracy ogniwa:

ΔHtw.(CH3OH (g)) = – 201,0 kJ∙mol⁻¹,
ΔHtw.(H2O (c)) = – 285,8 kJ∙mol⁻¹,
ΔHtw.(CO2 (g)) = – 393,5 kJ∙mol⁻¹.

ogniwo paliwowe zasilane metanolem

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W pracującym ogniwie paliwowym zasilanym bezpośrednio metanolem na elektrodach biegną reakcje chemiczne:

reakcja 1: O2 (g) + 4H⁺ (aq) + 4e⁻ → 2H2O (c)

reakcja 2: CH3OH (g) + H2O (c) → CO2 (g) + 6H⁺ (aq) + 6e⁻

 

1. Napisz sumaryczne równanie reakcji biegnącej w opisanym ogniwie paliwowym.

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

W opisanym ogniwie paliwowym na katodzie biegnie reakcja (1 / 2), a na anodzie biegnie reakcja (1 / 2). W sumarycznym procesie bierze udział (4 / 6 / 12) moli elektronów w przeliczeniu na 1 mol reduktora.

3. Oblicz efekt cieplny sumarycznego procesu przebiegającego w opisanym ogniwie paliwowym w przeliczeniu na 1 mol metanolu. Przyjmij, że w warunkach pracy ogniwa:

ΔHtw.(CH3OH (g)) = – 201,0 kJ∙mol⁻¹,
ΔHtw.(H2O (c)) = – 285,8 kJ∙mol⁻¹,
ΔHtw.(CO2 (g)) = – 393,5 kJ∙mol⁻¹.