Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - Reakcje utleniania i redukcji

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - Reakcje utleniania i redukcji

Reakcje utleniania i redukcji

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Twoim zadaniem będzie zbadanie zachowania się jonów żelaza(II) i żelaza(III) wobec metalicznej miedzi oraz jonów miedzi(II) wobec metalicznego żelaza.

Reakcje utleniania i redukcji

Poniżej przedstawiono wybrane równania procesów utleniania-redukcji, którym ulegać mogą badane jony i metale, oraz wartości potencjałów standardowych dla wymienionych par redoks.

Fe²⁺ (aq) + 2e⁻ ⇄ Fe (s)      – 0,44 V
Fe³⁺ (aq) + e⁻ ⇄ Fe²⁺ (aq)      0,77 V
Fe³⁺ (aq) + 3e⁻ ⇄ Fe (s)      – 0,04 V
Cu⁺(aq) + e⁻ ⇄ Cu (s)         0,52 V
Cu²⁺ (aq) + e⁻ ⇄ Cu⁺(aq)      0,15 V
Cu²⁺ (aq) + 2e⁻ ⇄ Cu (s)      0,34 V

Dla każdego przygotowanego układu sformułuj hipotezę (zaznacz TAK albo NIE) dotyczącą możliwości zajścia reakcji w próbach 1.–3. Następnie przeprowadź opisane próby, zapisz obserwacje, oceń prawdziwość hipotezy, sformułuj wnioski i napisz równanie reakcji (jeżeli reakcja zachodzi).

 

Próba 1.

Reakcje utleniania i redukcji

Ocena hipotezy i wnioski:

Równanie reakcji:

 

Próba 2.

Reakcje utleniania i redukcji

Ocena hipotezy i wnioski:

Równanie reakcji:

Próba 3.

Reakcje utleniania i redukcji

Ocena hipotezy i wnioski:

Równanie reakcji:

Reakcje utleniania i redukcji

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Twoim zadaniem będzie zbadanie zachowania się jonów żelaza(II) i żelaza(III) wobec metalicznej miedzi oraz jonów miedzi(II) wobec metalicznego żelaza.

Reakcje utleniania i redukcji

Poniżej przedstawiono wybrane równania procesów utleniania-redukcji, którym ulegać mogą badane jony i metale, oraz wartości potencjałów standardowych dla wymienionych par redoks.

Fe²⁺ (aq) + 2e⁻ ⇄ Fe (s)      – 0,44 V
Fe³⁺ (aq) + e⁻ ⇄ Fe²⁺ (aq)      0,77 V
Fe³⁺ (aq) + 3e⁻ ⇄ Fe (s)      – 0,04 V
Cu⁺(aq) + e⁻ ⇄ Cu (s)         0,52 V
Cu²⁺ (aq) + e⁻ ⇄ Cu⁺(aq)      0,15 V
Cu²⁺ (aq) + 2e⁻ ⇄ Cu (s)      0,34 V

Dla każdego przygotowanego układu sformułuj hipotezę (zaznacz TAK albo NIE) dotyczącą możliwości zajścia reakcji w próbach 1.–3. Następnie przeprowadź opisane próby, zapisz obserwacje, oceń prawdziwość hipotezy, sformułuj wnioski i napisz równanie reakcji (jeżeli reakcja zachodzi).

 

Próba 1.

Reakcje utleniania i redukcji

Ocena hipotezy i wnioski:

Równanie reakcji:

 

Próba 2.

Reakcje utleniania i redukcji

Ocena hipotezy i wnioski:

Równanie reakcji:

Próba 3.

Reakcje utleniania i redukcji

Ocena hipotezy i wnioski:

Równanie reakcji: