Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - wartości elektroujemności atomów metali

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - wartości elektroujemności atomów metali

wartości elektroujemności atomów metali

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W poniższej tabeli przedstawiono wartości elektroujemności (𝝌) dla atomów wybranych metali Me oraz wartości potencjałów standardowych półogniw metalicznych (𝐸⁰) utworzonych z tych metali i zanurzonych w roztworze zawierającym kationy metali Me|Men⁺(aq), których stężenie wynosi 1,00 mol·dm⁻³

wartości elektroujemności atomów metali

Narysuj wykres zależności wartości potencjału standardowego dla – wymienionych w tabeli – półogniw metalicznych od wartości elektroujemności metali tworzących te półogniwa. Przyjmij odpowiednią skalę i opisz w sposób jednoznaczny osie. Na wykresie narysuj linię najlepszego dopasowania, czyli prostą ilustrującą ogólny trend (ta linia nie musi przebiegać przez żaden z punktów na wykresie, jednak te punkty powinny się znajdować możliwie blisko linii najlepszego dopasowania). Sformułuj wnioski, jakie można wyciągnąć z analizy narysowanego wykresu.

wartości elektroujemności atomów metali

 

Wnioski:

wartości elektroujemności atomów metali

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

W poniższej tabeli przedstawiono wartości elektroujemności (𝝌) dla atomów wybranych metali Me oraz wartości potencjałów standardowych półogniw metalicznych (𝐸⁰) utworzonych z tych metali i zanurzonych w roztworze zawierającym kationy metali Me|Men⁺(aq), których stężenie wynosi 1,00 mol·dm⁻³

wartości elektroujemności atomów metali

Narysuj wykres zależności wartości potencjału standardowego dla – wymienionych w tabeli – półogniw metalicznych od wartości elektroujemności metali tworzących te półogniwa. Przyjmij odpowiednią skalę i opisz w sposób jednoznaczny osie. Na wykresie narysuj linię najlepszego dopasowania, czyli prostą ilustrującą ogólny trend (ta linia nie musi przebiegać przez żaden z punktów na wykresie, jednak te punkty powinny się znajdować możliwie blisko linii najlepszego dopasowania). Sformułuj wnioski, jakie można wyciągnąć z analizy narysowanego wykresu.

wartości elektroujemności atomów metali

 

Wnioski: