Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Rozpuszczalnikami amfiprotycznymi nazywa się rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton. Do rozpuszczalników amfiprotycznych należą m.in. woda, ciekłe alkohole oraz kwasy karboksylowe, ciekły amoniak i aminy.
W rozpuszczalnikach amfiprotycznych ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która dla wody zachodzi zgodnie z równaniem:

 

rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

 

Reakcję autoprotolizy rozpuszczalnika opisuje stała równowagi nazywana iloczynem jonowym rozpuszczalnika, np. iloczyn jonowy wody wyraża się równaniem:

rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

1. Iloczyn jonowy wody w temperaturze 80 ºC ma wartość Kw = 25 10⁻¹⁴.

Oblicz pH wody w temperaturze 80 ºC. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

2. Poniżej zestawiono wartości iloczynu jonowego trzech rozpuszczalników w temperaturze 25ºC.

rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

Uszereguj wymienione rozpuszczalniki według wzrastającego stopnia ich autoprotolizy w temperaturze 25 ºC. Napisz nazwy tych rozpuszczalników.

rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Rozpuszczalnikami amfiprotycznymi nazywa się rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton. Do rozpuszczalników amfiprotycznych należą m.in. woda, ciekłe alkohole oraz kwasy karboksylowe, ciekły amoniak i aminy.
W rozpuszczalnikach amfiprotycznych ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która dla wody zachodzi zgodnie z równaniem:

 

rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

 

Reakcję autoprotolizy rozpuszczalnika opisuje stała równowagi nazywana iloczynem jonowym rozpuszczalnika, np. iloczyn jonowy wody wyraża się równaniem:

rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

1. Iloczyn jonowy wody w temperaturze 80 ºC ma wartość Kw = 25 10⁻¹⁴.

Oblicz pH wody w temperaturze 80 ºC. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

2. Poniżej zestawiono wartości iloczynu jonowego trzech rozpuszczalników w temperaturze 25ºC.

rozpuszczalniki amfiprotycznymi – rozpuszczalniki, których cząsteczki mogą zarówno odszczepiać, jak i przyłączać proton

Uszereguj wymienione rozpuszczalniki według wzrastającego stopnia ich autoprotolizy w temperaturze 25 ºC. Napisz nazwy tych rozpuszczalników.