Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - określanie zawartości substancji w mieszaninach – procenty masowe

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - określanie zawartości substancji w mieszaninach – procenty masowe

określanie zawartości substancji w mieszaninach – procenty masowe

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Mieszaninę azotanu(V) wapnia Ca(NO3 ) 2 i chlorku baru BaCl 2 o masie 10 g rozpuszczono całkowicie w wodzie, w wyniku czego otrzymano 100 cm3 roztworu. W celu ustalenia składu mieszaniny soli pobrano 20 cm3 otrzymanego roztworu, a następnie przeprowadzono reakcję:

Ag+ Cl→ AgCl ↓

Na wytrącenie jonów chlorkowych zawartych w 20 cm3 roztworu zużyto 40 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) srebra AgNO3 o stężeniu 0,3 mol∙dm⁻³ .

Oblicz w procentach masowych zawartość azotanu(V) wapnia i chlorku baru w opisanej mieszaninie.

określanie zawartości substancji w mieszaninach – procenty masowe

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Mieszaninę azotanu(V) wapnia Ca(NO3 ) 2 i chlorku baru BaCl 2 o masie 10 g rozpuszczono całkowicie w wodzie, w wyniku czego otrzymano 100 cm3 roztworu. W celu ustalenia składu mieszaniny soli pobrano 20 cm3 otrzymanego roztworu, a następnie przeprowadzono reakcję:

Ag+ Cl→ AgCl ↓

Na wytrącenie jonów chlorkowych zawartych w 20 cm3 roztworu zużyto 40 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) srebra AgNO3 o stężeniu 0,3 mol∙dm⁻³ .

Oblicz w procentach masowych zawartość azotanu(V) wapnia i chlorku baru w opisanej mieszaninie.