Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - W przemyśle wodór można otrzymać w procesie konwersji metanu…

W przemyśle wodór można otrzymać w procesie konwersji metanu…

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

W przemyśle wodór można otrzymać w procesie konwersji metanu będącego głównym
składnikiem gazu ziemnego. W mieszaninie gazu ziemnego i pary wodnej w pewnej
temperaturze T i w obecności katalizatora niklowego zachodzą m.in. reakcje opisane
poniższymi równaniami.

I CH4 (g) + H2O (g) ⇄ CO (g) + 3H2 (g)
II CH4 (g) + 2H2O (g) ⇄ CO2 (g) + 4H2 (g)
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

 

W przemyśle wodór można otrzymać w procesie konwersji metanu…