Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna…

W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna…

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane
w stosunku masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20.
Stężeniowa stała równowagi reakcji
CO (g) + H2O (g) ⇄ CO2 (g) + H2 (g)
w warunkach prowadzenia procesu wynosi 1.
Oblicz, ile moli wodoru znajdowało się w reaktorze po osiągnięciu stanu równowagi przez układ.