Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - W zamkniętym reaktorze o pojemności 1 dm3 znajdowały się gazowe substancje A i B…

W zamkniętym reaktorze o pojemności 1 dm3 znajdowały się gazowe substancje A i B…

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

W zamkniętym reaktorze o pojemności 1 dm3 znajdowały się gazowe substancje A i B
zmieszane w stosunku stechiometrycznym. Reagenty ogrzano do temperatury T i zainicjowano reakcję przebiegającą zgodnie z poniższym schematem.
A (g) + 2B(g) ⇄ 3C(g) + D (g)
Przez jedną minutę, co 10 sekund, oznaczano liczbę moli substancji A
w mieszaninie reakcyjnej. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

W zamkniętym reaktorze o pojemności 1 dm3 znajdowały się gazowe substancje A i B…

Uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres przedstawiający zależność stężenia substancji C od czasu trwania reakcji, czyli w przedziale <0s, 60s> .

W zamkniętym reaktorze o pojemności 1 dm3 znajdowały się gazowe substancje A i B…