Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Wpływ na szybkość reakcji oraz na stałą równowagi.

Wpływ na szybkość reakcji oraz na stałą równowagi.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Tlenek azotu(II) można otrzymać w łuku elektrycznym w wyniku endotermicznej reakcji odwracalnej zilustrowanej poniższym równaniem.
N2 (g) + O2 (g) ⇄ 2NO (g)
Uzupełnij zdania wyrażeniami wybranymi spośród podanych poniżej.

zmaleje

wzrośnie

nie ulegnie zmianie

Jeśli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost temperatury, to wartość stałej równowagi opisanej reakcji ………………………………………… .

Jeśli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost ciśnienia (T=const), to wydajność opisanej reakcji ………………………………………… .
Jeśli do układu będącego w stanie równowagi wprowadzi się katalizator, to ilość NO w układzie ………………………………………… .

Jeśli z układu będącego w stanie równowagi usunie się część azotu, to ilość tlenu w układzie ………………………………………… .

Wpływ na szybkość reakcji oraz na stałą równowagi.