Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Obliczanie masy molowej substancji.

Obliczanie masy molowej substancji.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Masowy stosunek stechiometryczny substratów reakcji

2A + B → C + 3D

wynosi mA : mB = 4 : 7. W reakcji zużyto 45 g substancji B i stechiometryczną ilość substancji A. W wyniku reakcji, przebiegającej z wydajnością równą 100%, otrzymano 13 dm3 gazowego produktu C (objętość zmierzono w warunkach normalnych). Masa molowa substancji C jest równa 26 g·mol−1.
Oblicz masę molową substancji D.