Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Papierek wskaźnikowy, barwy w kwasie octowym i roztworze zasady sodowej.

Papierek wskaźnikowy, barwy w kwasie octowym i roztworze zasady sodowej.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwór zawierający 0,1 mola kwasu etanowego (octowego). Następnie w mieszaninie poreakcyjnej
zanurzono żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy.

Dokończ poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1., 2., 3. albo 4.

Uniwersalny papierek wskaźnikowy

Papierek wskaźnikowy, barwy w kwasie octowym i roztworze zasady sodowej.