Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Reakcje cynku z kwasem solnym i octowym.

Reakcje cynku z kwasem solnym i octowym.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do probówki I wlano kwas solny o pH = 2, a do probówki II – wodny roztwór kwasu octowego (etanowego) o pH = 2. Roztwory miały temperaturę 298 K. Następnie do obu probówek dodano po 1 gramie pyłu
cynkowego. Opisane doświadczenie zilustrowano poniższym schematem.

Reakcje cynku z kwasem solnym i octowym.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Reakcje cynku z kwasem solnym i octowym.