Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Równania procesu redukcji i procesu utleniania. Siarczan (VI) manganu (II), siarczan (IV) potasu.

Równania procesu redukcji i procesu utleniania. Siarczan (VI) manganu (II), siarczan (IV) potasu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie.

Równania procesu redukcji i procesu utleniania. Siarczan (VI) manganu (II), siarczan (IV) potasu.

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesu redukcji i procesu utleniania zachodzących w probówce I podczas opisanego doświadczenia. Uwzględnij fakt, że jednym z substratów obu procesów jest woda.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

Oceń, jaki jest odczyn roztworu po zakończeniu reakcji w probówce I, oraz podaj nazwę anionu zawierającego siarkę, który powstał w wyniku reakcji chemicznej przebiegającej w probówce II.

Odczyn roztworu po reakcji w probówce I:

Nazwa anionu zawierającego siarkę: