Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2017 stara formuła - Reakcja tlenku żelaza (III) z tlenkiem węgla (II)

Reakcja tlenku żelaza (III) z tlenkiem węgla (II)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2017 stara formuła

Wróć do listy

Pierwszy etap przemysłowej produkcji żelaza w wielkim piecu polega na reakcji tlenku żelaza(III) z tlenkiem węgla(II) z utworzeniem

Reakcja tlenku żelaza (III)  z tlenkiem węgla (II)

i gazowego produktu utleniania tlenku węgla(II) (etap 1.). Następnie, w etapie 2., otrzymany tlenek żelaza, w którym żelazo występuje na dwóch różnych stopniach utlenienia, poddaje się reakcji z tlenkiem węgla(II), w wyniku czego powstają metaliczne żelazo oraz ten sam gazowy produkt, który powstawał w etapie 1.

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji etapu 1. i etapu 2. przemysłowego procesu otrzymywania żelaza w wielkim piecu.